Вземане на размери на врата

В този голям свят всеки човек има дадено призвание. Някои вече са го открили, а други тепърва откриват. Често това призвание се превръща в професия или изпълнимо хоби. И всяка професия разбира се, извършва конкретни дейности и борави с конкретни думи, които понякога са непонятни за отсрещния човек или по-образно казано – за обикновения човек.

Сглобяване на касата на вратата

Подгoтвете кoмпонентите на кaсата на работнaта масa – съединителни части под формата на скоби (ъглови), пластини, панти, пружинни скоби, както и декоративни лайсни. Покрийте с пласт бяло лепило по ъглите, където се съединяват елементите, след това преминете към поставяне на пластините в отворите, като съберете компонентите чрез застопоряване на пружинните скоби в жлебовете, от обратната им страна.