Всички ние, които ползваме, която и да е сграда, имаме пълното право да живеем с мисълта, че ще сме безопасно защитени, ако избухне пожар. За съжаление това не винаги е така. Някой дефект може да се появи при строежа на сградата или да излезе проблем с устройствата за пожарна безопасност и да се случи трагедия, причиняваща смърт или сериозно нараняване.

Пожарните врати са част от пасивната противопожарна система на сградата, което е най-важната точка от основния списък с изисквания за обществените сгради, офиси и заводи. Те също са изискване на някои вътрешни регулации, в зависимост от местните разпоредби на всяка държава, например: в апартаменти; преходна врата, която води в един общ гараж или в жилища, където има помещение за обитаване на втория етаж, като къщи с тавани или мезонет.

 Такъв тип входни врати се използват основно в хотели и офиси, но понякога са абсолютно задължителни за някои частни домове, в зависимост от специфичните за страната разпоредби за строителството. Затова трябва да проверите строителните си разпоредби. По-голямата част от противопожарните врати се монтират вътре, но в определени ситуации те могат да се изискват за външна употреба, като например да защитят коридор.

Всички стаи във всяка от тези ситуации са отделени от другите помещения или са разделени, за да:

• запазят огъня в отделението, в което той започва;

• да защитят обитателите (и имуществото) в други помещения;

• осигуряват безопасен, защитен маршрут, който да позволи на обитателите да избягат.

Простото предназначение на противопожарните врати в ежедневната употреба е също като на обикновените врати. Въпреки това, тъй като огънят никога не е предвидим, противопожарната врата трябва да изпълни основната си задача - да предложи защита на останалата част от сградата и на други съседни сгради и най-вече да защити живота ни.

Изработка на пожарните врати

Пожарните врати се изработват така, че да издържат на разпространението на огъня за период от време. Този период обикновено продължава минимум 30 минути. Това позволява на жителите на сградата да избягат. Пожарните врати се изработват от масивна конструкция или са направени със специален пълнеж, най-често минерална вата, която е пожароустойчива. На тях са монтирани специални термонабъбващи уплътнения, които са монтирани на вратата или рамката, които уплътняват вратата при удар с топлината. По този начин се спира разпространението на дима и огъня около краищата на вратата. 

Моделите и дизайните са много разнообразни при пожароустойчивите врати. Предлагат се и много варианти при цветовия избор, най-често с дървесен декор или с цвят по RAL системата.

Пожарната врата е животоспасяващ елемент от дома ни и трябва да се монтира прецизно и отговорно. Монтажът е от решаващо значение за работата на вратата в случай на пожар. Инструкциите за монтаж обикновено се доставят с вратата и е важно да се следват стриктно и да се провери дали всички части, които са използвани се съвместяват, включително правилните уплътнения и аксесоари.