В този голям свят всеки човек има дадено призвание. Някои вече са го открили, а други тепърва откриват. Често това призвание се превръща в професия или изпълнимо хоби. И всяка професия разбира се, извършва конкретни дейности и борави с конкретни думи, които понякога са непонятни за отсрещния човек или по-образно казано – за обикновения човек.

 

В ежедневието си може би често сте чували думи, които може би за много от Вас са непонятни и често се питате „Какво означава това?”. Ще Ви представим част от думите, които търговците на врати често използват в диалога между „консултант, търговец и клиент”.

 

 

Какво е строителен отвор

 

  •  Строителния отвор представлява мястото, на което ще се монтира новата Ви врата.

 

Какво е „демонтаж със запазване и демонтаж без запазване на старата врата и защо цената е различна”

 

  • Когато имате две входни врати, от които едната ще се демонтира, а другата ще остане, се налага изключително деликатен демонтаж на първата или втората входна врата със запазване на касата. Тоест по-прецизно премахване на старата врата със запазване на касата. Обикновено в този случай се поставя каса на щок.
  • Демонтаж на стара интериорна врата без запазване на касата, обикновено е и по-бюджетна дейност, защото отнема и по-малко време. В този случай се премахваме старата Ви каса, за да имате строителен отвор за монтиране на новата Ви врата.

 

Какво е „чист монтаж”

 

  • Чистия монтаж е пряко свързан с наименованията по-горе. За да бъде „чист” монтажа Ви, трябва предварително да е демонтирана старата Ви каса, ако има такава. Предварително трябва да е подготвен отвора Ви, тоест да е в размер отговарящ на стандартите за монтаж, в случай, че размера е по-малък ще се наложат някои допълнителни дейности. Всъщност това е разликата между монтаж и чист монтаж. Монтажът като общо наименование означава чист монтаж + допълнителни дейности. А чистият монтаж е директен при готово подготвен строителен отвор.