Когато изборът на блиндирана врата е направен, идва ред на аксесоарите, които могат да променят облика ѝ изцяло. Те не са за подценяване, защото неправилното им поставяне може да доведе до затрудняване експлоатацията на вратата.

Дръжките са една от основните и крайно необходими части по блиндираната врата. Най-общо, те се класифицират на пасивни и активни.

Пасивни

Пасивни дръжки се наричат тези, които не се движат, а служат само за улесняване при затваряне на вратата. Слагат се отвън на вратата и се срещат в различни форми, а именно: топка; полумесец; пура и т.н.

Съществуват модели дръжки за блиндирани врати със стандартна форма, но с блокиран ход на действие, като по този начин дръжката не се движи. При поставяне на пасивна дръжка, дори когато е отключена вратата, не е възможно тя да се отвори, без поставяне и завъртане на съответен ключ.

Активни

Активните дръжки също имат набор от различни форми. Разделят се на: “цял шилд” и тип “розетки”. Популярни са дръжките, притежаващи цял шилд. Частите им са две – ръкохватка, която е прикрепена към шилд. Три варианта за отключване – секретна и обикновена ключалка и върток за сервизни помещения.

Другият тип дръжки имат розетки. Те не притежават шилд, а само дръжка и отделна розетка, със съответен отвор. Могат да се делят на различни видове, в зависимост от основното им предназначение. При блиндираните врати този тип дръжки не е толкова често срещан.

Материали

Различните типове дръжки при различните модели врати, могат да бъдат изработени от различен материал. Изборът им зависи основно от това, дали даденият модел ще е подложен на преки атмосферни условия или ще се постави в затворено пространство. При директно излагане на външни условия материалите за изработка на дръжките трябва да са с необходимата устойчивост, за да се предотврати корозията им.

Така, че избирайте умно и предвид индивидуалните потребности, според предназначението на вратата.