Когато изборът на блиндирана врата е направен, идва ред на аксесоарите, които могат да променят облика ѝ изцяло. Те не са за подценяване, защото неправилното им  поставяне може да доведе до затрудняване експлоатацията на вратата.

Дръжките са една от основните и крайно необходими части по блиндираната врата. Най-общо те могат да се разделят на пасивни и активни. Пасивни дръжки се наричат тези, които не могат да се движат и служат за улесняване при затваряне на вратата.

Поставят се от външната страна и могат да бъдат под различна форма, а именно: топка; полумесец; пура и т.н.  Съществуват модели дръжки за блиндирани врати със стандартна форма, но с блокиран ход на действие, като по този начин дръжката не се движи. При поставяне на пасивна дръжка, дори когато е отключена вратата, тя не може да се отвори без поставяне и завъртане на съответен ключ.

Активните дръжки също могат да бъдат с различна форма. Разделят се на: “цял шилд” и тип “розетки”.

Масово разпространени са дръжките с цял шилд. Те се състоят от шилд и ръкохватка, прикрепена към него. Могат да бъдат с отвор за секретна ключалка, обикновен ключ и с врътка за сервизни помещения.

Другият тип дръжки са с розетки. Те нямат шилд, а само ръкохватка и отделна розетка с различен отвор. Могат да се делят на различни видове, в зависимост от основното им предназначение. При блиндираните врати този тип дръжки не  е толкова често срещан.

Различните типове дръжки при различните модели врати могат да бъдат изработени от различен материал. Изборът им зависи основно от това, дали даденият модел врата ще бъде изложен на преки атмосферни условия или ще се постави в затворено пространство. При директно излагане на външни условия материалите за изработка на дръжките трябва да са с необходимата устойчивост, за да се избегнат нежелани последици.