1.Проблем при отваряне/затваряне на вратите - входна турска

Проблем при отваряне/затваряне на входна турска врата - най-често срещания проблем при тях е от не добре поставен насрещник. Насрещникът трябва да се центрова много точно. При отворено крило и в заключено положение на бравата, крилото трябва да опре до касата на вратата и да се маркира много точно къде ще е местоположението на езика и шиповете.

След като се постави насрещникът, той трябва да се регулира така, че крилото да се затваря с минимални усилия и без да има напрежение. Ако има напрежение от пантите, трябва да се установи от коя панта идва проблема. След като се установи се слага подложка от дърво (с подходящи размери) между перваза и стената, а образувалата се фуга трябва да се запълни с пяна.

2.Проблем при отваряне/затваряне на вратите -входна турска

Проблем при отваряне/затваряне на входна китайска врата - отново проблема е от насрещниците на вратите. Те са фабрично поставени, но понякога част от насрещника пречи на затварянето и заключването. Когато се срещне този проблем тази част на насрещника може да се регулира с клещи (усукване) или в краен случай с изпиляване на тази част.

3.Скърцащи панти на входни кититайски врати

При монтаж на входна китайска врата, често се случва крилото да не е регулирано от пантите и да опира в касата. Тогава се чува звук от триенето на метал в метал. Винтовете на пантите трябва да се разхлабят, крилото да се измести/центрова и отново да се затегне. Също така трябва да се почистят от попаднали частици в тях по време на монтажа и накрая да се смажат.

4.Увиснало крило на интериорна врата

За да се избегне този проблем, касата трябва да е много добре заклинена. След това да се запени откъм пантите по цялата дължина, а на останалите места частично. Да се изчака около 40 мин. За да стегне пяната и да се получи стабилна основа за закачане на крилото.

5.Неравномерна фуга между крилото и касата на Гама и Стандарт интериорни врати

Този проблем се получава, поради не спазен размер при сглобяване на касата или ако касата не е нивелирана правилно. Касата трябва да е под нивел (много добре заклинена) и разстоянието между двете страници да бъде 60,8 ; 70,8 ; 80,8. При изцяло стъклените крила трябва да се предвиди малко по-голямо разстояние (+ 2 мм), защото стъклените крила са тежки и е възможно най-горната панта да подаде.