1. Проблем при отваряне/затваряне на вратите - входна турска.

  Проблем при отваряне/затваряне на входна турска врата - най-често срещания проблем при тях е от не добре поставен насрещник. Насрещникът трябва да се центрова много точно. При отворено крило и в заключено положение на бравата, крилото трябва да опре до касата на вратата и да се маркира много точно къде ще е местоположението на езика и шиповете.

След като се постави насрещникът, той трябва да се регулира така, че крилото да се затваря с минимални усилия и без да има напрежение. Ако има напрежение от пантите, трябва да се установи от коя панта идва проблема. След като се установи се слага подложка от дърво ( с подходящи размери ) между перваза и стената, а образувалата се фуга трябва да се запълни с пяна.

2. Проблем при отваряне/затваряне на вратите -входна турска.

  Проблем при отваряне/затваряне на входна китайска врата - отново проблема е от насрещниците на вратите. Те са фабрично поставени, но понякога част от насрещника пречи на затварянето и заключването. Когато се срещне този проблем тази част на насрещника може да се регулира с клещи (усукване) или в краен случай с изпиляване на тази част.

3.Скърцащи панти на входни кититайски врати.

  При монтаж на входна китайска врата, често се случва крилото да не е регулирано от пантите и да опира в касата. Тогава се чува звук от триенето на метал в метал. Винтовете на пантите трябва да се разхлабят, крилото да се измести/центрова и отново да се затегне. Също така трябва да се почистят от попаднали частици в тях по време на монтажа и накрая да се смажат.

4. Увиснало крило на интериорна врата.

  За да се избегне този проблем, касата трябва да е много добре заклинена. След това да се запени откъм пантите по цялата дължина, а на останалите места частично. Да се изчака около 40 мин. За да стегне пяната и да се получи стабилна основа за закачане на крилото.

5. Неравномерна фуга между крилото и касата на чешки и стандарт интериорни врати.

 

  Този проблем се получава поради не спазен размер при сглобяване на касата или ако касата не е нивелирана правилно. Касата трябва да е под нивел (много добре заклинена) и разстоянието между двете страници да бъде 60,8 ; 70,8 ; 80,8. При изцяло стъклените крила трябва да се предвиди малко по-голямо разстояние ( + 2 мм. ), защото стъклените крила са тежки и е възможно най-горната панта да подаде.