понеделник, 7 януари 2013 г.

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, ОБРАЗЕЦ


ОБРАЗЕЦ

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Долуподписаният:..................................................................................................................
(ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПОЛУЧАВА ПАРИТЕ)
л.к.......................................
Издадена на.............................. от......................................
Област......................................
ЕГН......................................
се задължава БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ПРОТЕСТ да изплати настоящия ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
на ..................................................................................................................
(ИМЕТО НА ТОЗИ, КОЙТО ДАВА ПАРИТЕ)
ЕГН ........................
л.к. ........................
Издадена на ........................ От ........................
Или на НЕГОВА ЗАПОВЕД
Сумата в размер на ........................ В ЦИФРИ И ДУМИ
На падежа ........................
ТУК СЕ ПИШЕ ДАТАТА, НА КОЯТО ДА СЕ ПЛАТЯТ ПАРИТЕ
Часът и мястото на плащането са:
........................

БЕЗ РАЗНОСКИ

Издател:........................................................................
ТОВА Е ТОЗИ, КОЙТО ПОЛУЧАВА ПАРИТЕ
Дата на издаване: ........................
ДАТАТА НА ВЗИМАНЕ НА ПАРИТЕ
Място на издаване:
Адрес на издателя:..................................................................................................
................................................................................................................................................................

Телефон за контакти:........................................................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар